Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Sống


Hãy sống cho chân thật
Đừng tự đánh mất mình
Không bao giờ tuyệt vọng
Phải biết tự tôn vinh

Khi ngã biết đứng dậy
Đừng bận dưới chân mình
Như cây tùng, cây bách
Vươn trời cao, mặc giông tố phong ba

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét