Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Mẹ tôi


Ngày này – mẹ đã ra đi
Mẹ không về nữa – chẳng khi nào về

Mẹ tôi tần tảo
Nuôi con bộn bề vất vả não nề chiến tranh
Mẹ tôi dẫu có về tiên cảnh

Vẫn dõi theo: Các con đang tập làm người
Ơn mẹ nhiều mãi mãi mẹ ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét